- °C
yahoo.weather.com yahoo.weather.com yahoo.weather.com
Hirdetés 1. (keres)
Keres
2012-02-28
Pályázat kiírása gazdasági igazgatói munkakör betöltésére
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat polgármestere a közalkalmazottak jogállásáról szóló, módosított 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban Kjt.) 22/B. §-a, valamint a végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII.31.) Korm. rendelet 7. §-a és a 13/2002. (III.28.) EüM rendelet alapján

pályázatot hirdet

a XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata gazdasági igazgató munkakör munkaviszony keretében történő betöltésére.

A munkaviszony időtartama: 5 év határozott idő, 3 hónapos próbaidő kikötésével
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás 5 év határozott időre szól.
A munkavégzés helye: XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata 1163 Budapest, Tekla u. 2/c.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az Intézmény költségvetésének tervezése,a pénzellátással, gazdálkodással, a vagyon kezelésével, a személyi juttatásokkal és a munkaerő-gazdálkodással, a beszámolással, a számvitellel, az előírt adatszolgáltatással és a gazdasági folyamatok ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátása,az intézmény gazdasági területe jogszabályok szerint történő működésének irányítása.

Munkabér és juttatások:
A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv. szerint, megegyezés alapján.

Pályázati feltételek: A pályázati eljárás részletes szabályait a 13/2002. (III. 28) EüM rendelet tartalmazza.
• Szakirányú felsőfokú iskolai végzettség vagy felsőfokú iskolai végzettség és emellett mérlegképes könyvelői vagy ezzel egyenértékű szakképesítés
• A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében szerepelnie kell a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban:Szt.) 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel.
• legalább 5 éves vezetői gyakorlat (előírt vezetői gyakorlat alól felmentést az intézeti vezető javaslatára a fenntartó adhat.)
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
• Büntetlen előélet
• Magyar állampolgárság
• Felhasználó szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete
• további munkaviszony, más vezetői megbízás nem létesíthető, a tudományos, oktatói illetve szerzői jogi védelem alá eső tevékenység kivételével
• összeférhetetlenség a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992.évi XXII. törvény 191§ szerint

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• vezetői gyakorlat költségvetési szerv gazdálkodási feladatainak ellátásában
• egészségügyi intézménynél szerzett tapasztalat
• államháztartási mérlegképes könyvelői képesítés
• - európai uniós pályázatokkal kapcsolatos gyakorlat
• - közbeszerzési eljárás bonyolítására vonatkozó gyakorlat, szakképzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- végzettséget igazoló okiratok másolata (diploma, mérlegképes könyvelői szakképesítés)
- részletes szakmai önéletrajz telefonos elérhetőséggel
- motivációs levél
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- a pályázat feltételeként előírt vezetői beosztásban szerzett gyakorlat, költségvetési intézménynél szerzett tapasztalat igazolása
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
- a 2007.évi CLII. törvény alapján a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozat
- A munka törvénykönyvéről szóló 1992.évi XXII.törvény191§-a szerinti előzetes összeférhetetlenségi nyilatkozat.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2012. november 15

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. október 18.

A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatot egy példányban a „Gazdasági igazgatói pályázat XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata „- megjelöléssel az Intézmény igazgatói titkárságára (1162.Budapest Tekla u 2/c) kell benyújtani az Egészségügyi Közlöny megjelenésétől számított 15. napig, 2012. október 18-ig.
A pályázat kiírója hiánypótlási lehetőséget nem biztosít.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokról –a Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának Polgármestere által felkért eseti bizottság véleményezését követően- a polgármester dönt, és bízza meg a XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata gazdasági vezetőjét.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. november 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Egészségügyi Közlöny 2012. október 3.
Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzat és a XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálatának honlapja: 2012. október 8 .

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szakrendelo16.hu honlapon szerezhet.

A pályázati felhívás közzétevője a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH). A pályázati felhívás a munkáltató által a KIH részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
2012-10-12
  Régebbi hirdetések!
Amennyiben hirdetését meg szeretné jelentetni az oldalunkon, kérjük az alábbiakban küldje el titkárságunk részére.
Adja meg a nevét:
Adja meg az email címét:
 
Irja meg üzenetét:
igen
Partnereink (linkcsere)
 
 
2009. nyarán alakította meg a Magyar Kórházak és Rendelő- intézetek Szövetségét a Magyar Önkormányzatok Szövetsége és több - az egészségügyben és az egészségügyért dolgozó - magán- személy. Az alapítók megelégel- ték, hogy az addig működő szer- vezetek az egészségügyben dol- gozók és betegeik érdekeinek kép- viselete helyett megszorító intéz- kedések végrehajtásához asz- szisztáltak, felhatalmazás nélkül tárgyaltak a források elvonásáról a szociál-liberális kormányzattal, illetőleg az egészségügyi intéz- mények működőképességét már- már ellehetetlenítő forrás elvonást még elő is segítették.
Levelezési cím:
1192 Budapest,
Kapisztrán utca 5./1.

E-mail címek:
titkarsag@egeszsegugyert.hu
info@egeszsegugyert.hu
balatonpeter@egeszsegugyert.hu
pusztaidezso@egeszsegugyert.hu
 
 

Feliratkozás a hírlevélre

 
Név:*
E-mail:*
Figyelmesen elolvastam és elfogadom
az Adatvédelmi tájékoztatót!
Elfogad:* igen
„a hírlevél feliratkozással hozzájárul, hogy az egeszsegugyert.hu weboldal a felhasználó adatait (név és e-mail cím) a fenti célból kezelje”.
* Kötelező kitölteni
 
© 2009 -2021 egeszsegugyert.hu Minden jog fenntartva.  
Kórházkereső | Impresszum | Admin | A Szövetséggel kapcsolatos korábbi hírek, események
  Készítette: szotsbence.hu