- °C
yahoo.weather.com yahoo.weather.com yahoo.weather.com
Nincs hová hátrálni a közfinanszírozásból2019-06-24 00:00:00
Nem várhat tovább az ágazat, hiába fél a szavazatmaximalizálásra játszó politika a változtatásoktól.

Alaposan kiosztották a magánellátás mindenhatóságát, az igénybevétele fejében járulékjóváírást szorgalmazókat az IME-MEMT mai konferenciáján. De nemcsak nekik jutott a kemény kritikából, hanem azoknak a politikusoknak is, akik nem kezelik helyén az egészségügyet, ezért sokallják a ráköltött forrásokat, s kellemetlennek érzik, hogy örökké elégedetlenségtõl hangos a rendszer.

Nem szabad megengedni, hogy párhuzamosan két ellátórendszer, egy magán és egy állami alakuljon ki, ahogy most ezt a folyamatok mutatják, mert a szegmentált egészségügyi rendszerekben nem csak a szegények, de a gazdagok is rosszul járnak, mondta dr. Gaál Péter. A Magyar Egészségügyi Menedzsment Társaság (MEMT) elnöke az egészségügyi forrásteremtés kérdéseirõl beszélt, amely lényegében a konferencia témája is volt. Mint dr. Evetovits Tamás, a WHO barcelonai irodájának vezetõje hozzáfûzte: a jómódú beteg is elõbb-utóbb a közfinanszírozott ellátásba kerül vissza, és már csak ezért sem mindegy, hogy a rendszer milyen állapotban van. Senki ne akarja kivenni a pénzét a közellátásból, mondván, a magánellátásban vett igénybe szolgáltatást, mert aztán nem lesz hová mennie összetettebb betegségével.

A WHO folyamatosan vizsgálja 24 ország, ebbõl 14 eu-s ország egĂ©szsĂ©gĂĽgyre fordĂ­tott kiadásait, a magánkiadások alakulását. A legfrissebb eredmĂ©nyek mĂ©g nem teljesek, de nem okozott meglepetĂ©st, hogy hazánk vezet azon a szomorĂş listán, amely szerint nálunk a legmagasabbak a betegterhek, vagyis a teljes egĂ©szsĂ©gĂĽgyi kiadások közel egyharmadát a betegek állják, beleĂ©rtve a gyĂłgyszerkiadásokat, a magánellátás megfizetĂ©sĂ©t. A betegek egy rĂ©sze nem is fordul orvoshoz, mert az pĂ©ldául messze van a lakĂłhelyĂ©tõl, vagy ha igen, akkor nem váltja ki a gyĂłgyszerĂ©t, mert drágának tartja. Ha hozzá is fĂ©rnek az ellátáshoz, akkor anyagi gondokat okoz számukra. Mint a tanulmánybĂłl kiderĂĽlt, a magyar háztatások hat százalĂ©kának elszegĂ©nyĂ­tõ mĂ©rtĂ©kĂ» egĂ©szsĂ©gĂĽgyi kiadásai vannak, s közel 12 százalĂ©kuk szembesĂĽl katasztrofális mĂ©rtĂ©kĂ» kiadásokkal – leginkább a gyĂłgyszerekre költött összegek okozzák a helyzetet. Mint Evetovits Tamás hangsĂşlyozta, a közfinanszĂ­rozás növelĂ©se mellett a támogatáspolitika átalakĂ­tására is szĂĽksĂ©g van, amihez a jĂłl teljesĂ­thetõ eurĂłpai országok gyakorlata is jĂł pĂ©ldával szolgálhat hazánk számára. Amikor egy magyar egĂ©szsĂ©gpolitikusnak bemutatták a WHO Magyarországra vonatkozĂł kutatási adatait, csak annyit mondott, nem hiszi el, Ă©s nem is volt kĂ­váncsi a jĂł pĂ©ldákra, mesĂ©lt a kulisszatitkokrĂłl az irodavezetõ, aki Litvániát hozta fel ellenpĂ©ldakĂ©nt. Az államot kĂ©pviselõ vezetõ nem csak megköszönte a tájĂ©koztatást, de meg is fogadta a tanácsokat, aminek nyomán jelentõsebb átalakĂ­tásokat kezdtek a támogatáspolitikában.

Dominánsan közfinanszĂ­rozott rendszerre van szĂĽksĂ©g, vonta le a következtetĂ©st Gaál PĂ©ter, miután USA pĂ©ldáján bemutatta, hogy a csak magánbiztosĂ­tĂłs rendszer drága, „lyukas” Ă©s pazarlĂł. A társadalombiztosĂ­tás a magánbiztosĂ­tással vegyĂ­tve társadalmi leszakadáshoz vezet, kialakul a szegĂ©ny állami Ă©s a drága ám keveset nyĂşjtĂł, lefölözõ magánellátás, ami ChilĂ©ben jellemzõ.

A finanszĂ­rozás – rĂ©szkĂ©nt a forrásteremtĂ©s –, eszköz arra, hogy az állam elĂ©rje a kitĂ»zött egĂ©szsĂ©gpolitikai cĂ©lokat. Persze kĂ©rdĂ©s, mi ez a cĂ©l, vagyis mit tekint a közössĂ©g jĂł egĂ©szsĂ©gĂĽgyi rendszernek. Ebben segĂ­t a mindenki számára elfogadhatĂłt eredmĂ©nyezõ „átfedõ konszenzus” (John Borden Rawls amerikai filozĂłfus), ami dr. Gilly Gyula 2018-ban kiadott könyvĂ©nek (A tisztessĂ©ges, tehát igazságos társadalom, Ă©s az elsõdleges társadalmi javak ) is központi gondolata.

Hazai kezdeményezések, pilot programok alapján, nemzetközi példákkal mutatta be dr. Dózsa Csaba, a Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar docense, hogy milyen innovációk születtek a finanszírozásban például az alapellátást, a rehabilitációt, a kötegelt elszámolást, a telemedicinát érintõen. Mint hangsúlyozta, nincs hová hátrálni a közfinanszírozásban, s a 20-25 éve kialakított rendszer alaposan megérett a változásokra.

A konferencia egyes blokkjait moderáló dr. Sinkó Eszter egészségügyi közgazdász is arra hívta fel a figyelmet, hogy nem várhat tovább az ágazat, hiába fél a szavazatmaximalizálásra játszó politika a változtatásoktól.

Forrás:weborvos.hu

Vissza a hírarchívumba!
Partnereink (linkcsere)
 
 
2009. nyarán alakította meg a Magyar Kórházak és Rendelő- intézetek Szövetségét a Magyar Önkormányzatok Szövetsége és több - az egészségügyben és az egészségügyért dolgozó - magán- személy. Az alapítók megelégel- ték, hogy az addig működő szer- vezetek az egészségügyben dol- gozók és betegeik érdekeinek kép- viselete helyett megszorító intéz- kedések végrehajtásához asz- szisztáltak, felhatalmazás nélkül tárgyaltak a források elvonásáról a szociál-liberális kormányzattal, illetőleg az egészségügyi intéz- mények működőképességét már- már ellehetetlenítő forrás elvonást még elő is segítették.
Levelezési cím:
1192 Budapest,
Kapisztrán utca 5./1.

E-mail címek:
titkarsag@egeszsegugyert.hu
info@egeszsegugyert.hu
balatonpeter@egeszsegugyert.hu
pusztaidezso@egeszsegugyert.hu
 
 

Feliratkozás a hírlevélre

 
Név:*
E-mail:*
Figyelmesen elolvastam és elfogadom
az Adatvédelmi tájékoztatót!
Elfogad:* igen
„a hírlevél feliratkozással hozzájárul, hogy az egeszsegugyert.hu weboldal a felhasználó adatait (név és e-mail cím) a fenti célból kezelje”.
* Kötelező kitölteni
 
© 2009 -2021 egeszsegugyert.hu Minden jog fenntartva.  
Kórházkereső | Impresszum | Admin | A Szövetséggel kapcsolatos korábbi hírek, események
  Készítette: szotsbence.hu